التنبيهات التالية ظهرت :
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 94 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 94 errorHandler->error
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $announcements - Line: 2 - File: inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code 2 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 356 eval
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 474 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 474 errorHandler->error
/global.php 471 my_date
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_text - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_via - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_size - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_related - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_count - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_hashtags - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_dnt - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 550 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 550 errorHandler->error
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_js - Line: 57 - File: global.php(869) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(869) : eval()'d code 57 errorHandler->error
/global.php 869 eval
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $awaitingusers - Line: 58 - File: global.php(872) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(872) : eval()'d code 58 errorHandler->error
/global.php 872 eval
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_modal - Line: 79 - File: global.php(966) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(966) : eval()'d code 79 errorHandler->error
/global.php 966 eval
/stats.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/inc/functions.php 4265 forum_permissions
/stats.php 58 get_unviewable_forums
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/inc/functions.php 4265 forum_permissions
/stats.php 58 get_unviewable_forums
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/inc/functions.php 4265 forum_permissions
/stats.php 58 get_unviewable_forums
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/inc/functions.php 4265 forum_permissions
/stats.php 58 get_unviewable_forums
Warning [2] Undefined variable $topposter - Line: 694 - File: inc/class_datacache.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_datacache.php 694 errorHandler->error
/stats.php 155 datacache->update_statistics


أرجوا من أمهات اطفال التوحد كتابه تطورات خطه التدريب بشكل يومي مما يساعدني في وضع خطط التدريب المناسبه لأطفالكم

تابعوا قناتنا على اليوتيوب لشرح تدريبات التوحد https://www.youtube.com/channel/UCefGtbg...irmation=1

إحصائيات المنتدى
الإجمالي
الردود : 15,626
المواضيع : 1,383
الأعضاء : 1,254
عام
أجدد الأعضاء : SAMIRSLIMANE
الأعضاء المشاركون : 98.72%
أكثر الأعضاء مشاركة اليوم: لا أحد (0 مشاركة)
أكثر الأقسام نشاطاً: أستشارات ومتابعة علاج وتدريب حالات التوحد (15,270 مشاركة, 1,346 موضوع)
اعلي الداعيين سهيلة (3 دعوه)
بمعدل
المشاركات في اليوم الواحد : 3.68
المواضيع في اليوم الواحد : 0.33
الأعضاء في اليوم الواحد : 0.3
نسبة المشاركة لكل عضو : 12.46
نسبة المواضيبع لكل عضو 1.1
نسبة الردود لكل موضوع : 10.3
الأكثر نشاطاً
أكثر المواضيع التي فيها أكبر عدد للردود
إبني لديه يعض سمات التوحد... أرجو المساعدة (295 الردود)
مرحبا بعودتك دكتور ... طفلي توحد و تدريبات العلاج (259 الردود)
أريد اتابع تدريب طفلي التوحد معكم (254 الردود)
هل ابني عنده توحد (253 الردود)
ابنى توحد و بفضل الله وحضرتك اتحسن كثير (206 الردود)
انيروني بالله عليكم هل طفلي توحد ؟ (200 الردود)
ارجو مساعدتي فانا قلقة جدا على طفلي من التوحد (170 الردود)
مختاره ف حالة ابنى ثلاث سنوات ونصف (163 الردود)
أريد إنقاذ ابنتي يادكتور من التوحد (156 الردود)
يرجى تشيخص حاله ابني (152 الردود)
محتاره فى حاله ابنى (133 الردود)
اللهم اشفى ابنى (131 الردود)
ابني عمره سنه و9 شهور وأريد تشخيص يا دكتور (128 الردود)
دكتور احمد لو سمحت طمنى توحد ولا ايه (127 الردود)
هل طفلي لديه مشكله التوحد (124 الردود)
ابني واللغه (120 الردود)
ما هي حالة ابني (117 الردود)
السلام عليكم دكتور احمد.... ابني سنة و 7 اشهر و بة بعض علامات التوحد (114 الردود)
هل في أمل لطفل توحد عمره ١١ سنه (114 الردود)
ابنى ماذا يعانى (103 الردود)
ابنتي لديها بعض اعراض التوحد (96 الردود)
على درب الشفاء (92 الردود)
ابني عمره خمسة و عشرون شهر لا يقول اية كلمة مفهومة (91 الردود)
أرجو المساعدة .. انا قلقة جدا على طفلي (90 الردود)
اريدالاشترك معكم لعلاج ابني التوحد (89 الردود)
متلازمة اسبرجر (88 الردود)
ابني حيرني (86 الردود)
ابنى سنتين وثلاث شهور يتكلم كلمات بسيطه (84 الردود)
ارجو المساعدة في تدريب ابني التوحد (84 الردود)
ارجو المساعدة دكتور في علاج طفلي التوحد (83 الردود)
أكثر المواضيع التي فيها أكبر عدد مشاهدات
مرحبا بعودتك دكتور ... طفلي توحد و تدريبات العلاج (209,478 المشاهدات)
إبني لديه يعض سمات التوحد... أرجو المساعدة (149,580 المشاهدات)
هل ابني عنده توحد (114,145 المشاهدات)
انيروني بالله عليكم هل طفلي توحد ؟ (112,322 المشاهدات)
كيف أتعامل مع ابني ؟ لم يتكلم أي كلمة ذات معنى لحد الآن (107,950 المشاهدات)
أريد اتابع تدريب طفلي التوحد معكم (106,689 المشاهدات)
هل طفلي لديه مشكله التوحد (93,689 المشاهدات)
ارجو مساعدتي فانا قلقة جدا على طفلي من التوحد (91,279 المشاهدات)
على درب الشفاء (88,195 المشاهدات)
ولدي عمره 3 سنوات و نصف ولا يتكلم (86,171 المشاهدات)
واخيرا وجدت هذا الموقع( ابني عمره سنة وثمانية شهور ولا يتكلم) (86,062 المشاهدات)
محتاره فى حاله ابنى (83,069 المشاهدات)
ابنى سنتين و نص و متأخر في الكلام (79,043 المشاهدات)
ابنى توحد و بفضل الله وحضرتك اتحسن كثير (71,503 المشاهدات)
يارا تعاني من التوحد.. ماذا افعل معها وكيف أدربها لتحسين الكلام و السلوك؟ (63,029 المشاهدات)
مختاره ف حالة ابنى ثلاث سنوات ونصف (62,839 المشاهدات)
أريد إنقاذ ابنتي يادكتور من التوحد (62,375 المشاهدات)
هل في أمل لطفل توحد عمره ١١ سنه (59,697 المشاهدات)
ابنتي لديها بعض اعراض التوحد (58,872 المشاهدات)
الله يدخلك الجنة يادكتور بلاحساب ولاسابق عذاب ريحني هل يعاني ابني من شيء ؟؟؟؟ (58,480 المشاهدات)
ابنى سنتين وثلاث شهور يتكلم كلمات بسيطه (57,752 المشاهدات)
السلام عليكم دكتور احمد.... ابني سنة و 7 اشهر و بة بعض علامات التوحد (54,952 المشاهدات)
اللهم اشفى ابنى (54,029 المشاهدات)
ارجو المساعدة دكتور في علاج طفلي التوحد (53,356 المشاهدات)
شكرا على هذا الموقع الرائع- هذه مشكلتي مع ابني لا يستجيب للنداء و لا ينصاع لأوامري (53,330 المشاهدات)
يرجى تشيخص حاله ابني (53,124 المشاهدات)
ابني ١٧ شهر وبطل يتكلم أو يرد بعد ما كان بدأ الحاجات دي من سن ٧ و٨ شهوووور!!! (51,709 المشاهدات)
أرجو المساعدة .. انا قلقة جدا على طفلي (50,388 المشاهدات)
شهادات الأهالي كيف تحسن أطفالهم مع اتباع التدريبات بالمنتدى (48,703 المشاهدات)
التوحد و مستقبل طفلي ورأيك دكتور احمد (48,675 المشاهدات)