التنبيهات التالية ظهرت :
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 94 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 94 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $announcements - Line: 2 - File: inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code 2 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 356 eval
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 474 - File: inc/functions.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 474 errorHandler->error
/global.php 471 my_date
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_text - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_via - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_size - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_related - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_count - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_hashtags - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_dnt - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 550 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 550 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_js - Line: 57 - File: global.php(869) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(869) : eval()'d code 57 errorHandler->error
/global.php 869 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $awaitingusers - Line: 58 - File: global.php(872) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(872) : eval()'d code 58 errorHandler->error
/global.php 872 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_modal - Line: 79 - File: global.php(966) : eval()'d code PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/global.php(966) : eval()'d code 79 errorHandler->error
/global.php 966 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.30 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error


اتمنى معلومات عن التخاطب - نسخة قابلة للطباعة

+- (https://kalamee.com/forum)
+-- قسم : قسم الأستشارات (https://kalamee.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- قسم : أقتراحات أعضاء المنتدى (https://kalamee.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- الموضوع : اتمنى معلومات عن التخاطب (/showthread.php?tid=31)اتمنى معلومات عن التخاطب - mshmsha - 03-24-2012

السلام عليكم

انا من احب مشاركى هذا الموقع
وجزاك الله كل خير على المجهود المبذول فى هذا المنتدى
اتمنى ان حضرتك تكتب خبراتك والمعلومات التى تخص التخاطب عامتا

اصل انا بحاول اقرا كتير فالموضوع دة انا حبيتة بس انا خايفة اخد اى معلومة من النت عامتا لتكون غير صحيحة
فاتمنى ان حضرتك تكتب معلومات عن التخاطب عامتا عشان انا بثق فالمنتدى دة
وحتى اى حد يحب يقرا فالموضوع دة عشان يستفيد يدخل المنتدى دة وهو واثق فاى معلومة هياخدها
انا اعرف امهات لاطفال محتاجين تخاطب
بس فالبلد الى عندنا معندناش اخصائيين تخاطب كويس
فبنحب نقرا كتير فالموضوع دة بس بنبقى خايفيين ليكون معلومة غلط
ومتشكرة جدا جدا لحضرتك وجزاك الله كل خير


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - ahmadka1 - 03-25-2012

المنتدى هو جزء صغير من الموقع الأصلي . و الموقع الاصلي بة الكثييييييييييييييييييييييييييييييييييير من المعلومات عن التخاطب و طرق التدريب

رابط موقع كلامي
www.kalamee.com


lCBIpJzeLv - Taher - 06-13-2012

You can awlyas tell an expert! Thanks for contributing.


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - mohamed haridy - 02-06-2013

1 - كون جملة مرتبة في مخك قبل أن تتكلم .
2 - أعطي لكل حرف وقته مثلا حروف ( أ - ؤ - ئ - ء ) كأنك تكتم نفسك ثم تخرجه ولكن لا تفعل هذه الحركة بسرعة و أيضا إفعلها بقوة متوسطة لا بشدة ولا برقة - حروف (ب - م ) يتم إغلاق الشفتين غلقة متوسطة القوة ثم فتحهم لا تغلقهم ثم تفتحهم بسرعة - حروف ( ا - ث - ح - خ - ذ - ز - س - ش - ص - ظ - ع - غ - ه - و - ي ) مد هذه الحروف لا تجعلها قصيرة بحيث لا تكون واضحة لمن تكلمه - حروف ( ت - د - ض - ط - ل - ن ) يتلامس اللسان مع منتصف اللثة العليا لمسة متوسطة القوة إعطي اللمسة وقتها لا تجعلها سريعة لكي تتضح الحروف لمن تكلمه حرف ( ر ) يتلامس اللسان لمسة متحركة متوسطة القوة إلي الخلف مع منتصف سقف الحلق لا تجعلها لمسة قصيرة و إنما إعط الحرف وقته ليكون واضحا لمن تكلمه - حروف ( ج - ق - ك ) تتلامس مؤخرة اللسان مع اللهاة في آخر الفم لمسة متوسطة القوة لا تجعلها لمسة قصيرة و إنما أعط اللمسة وقتها لتكون الحروف واضحة لمن تكلمه - حرف ( ف ) يتلامس منتصف الأسنان العليا مع الشفة السفلي لمسة متوسطة القوة و إعطي اللمسة وقتها لا تجعلها سريعة لكي يكون الحرف واضحا لمن تكلمه .
3 - لا تتكلم و من تكلمه يتكلم لأنه سيشوش عليك ويشتت تفكيرك كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقاطع متكلم .
4 - أنظر في عيني من تكلمه إذا أمكنك ذلك يعني لا يكون هناك حاجز بينكم فهذا دليل علي الثقة بالنفس .
5 - أنظر في عيني من يكلمك إذا أمكنك ذلك يعني لا تكون مشغول بشئ آخر فهذا دليل علي الإنتباه والإهتمام بما يقال .
6 - عندما تتكلم مع أي إنسان إرمش بعنيك كل دقيقتين علي الأقل فكثرة الرمش معناها قلة الثقة بالنفس .
7 - أترك مسافة ثانية صمت علي الأقل بين الجمل لكي تستطيع ترتيب أفكارك بسهولة و ليكون كلامك أكثر وضوحا .
8 - إتكلم بدرجة صوت واضحة لمن تكلمه .
9 - أنطق كلام حكيم .


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - رونى حياتى - 03-10-2014

من احق الناس بالعمل فى مجال التخاطب خريجى قسم صوتيات جامعة اسكندرية او خريجى كليات طب او خريجى تربية ورياض اطفال الحاصلين على كورسات فى المجال


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - رونى حياتى - 03-10-2014

لماذا لم اجد جوابا حتى الان


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - ahmadka1 - 03-17-2014

من يريد ان يعمل في مجال التخاطب يعمل و البقاء للأصلح


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - رونى حياتى - 03-30-2014

(03-17-2014, 11:07 AM)ahmadka1 كتب : من يريد ان يعمل في مجال التخاطب يعمل و البقاء للأصلح
لكن يادكتور اجابة حضرتك مع احترامى ليست دقيقة دا مجال متخصص ويجب ان يكون العمل به لاهل الاختصاص والا لماذا وجدت كلية وقسم يدرس هذا العلم ويخرج دفعات جديدة كل سنة وكيف يتساوون بالحاصلين على كورسات هل هذا يعقل
RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - ahmadka1 - 04-01-2014

المسؤال عن ذلك ادراة التراخيص قي وزارة الصحة فهي لم تحدد ضوابط معينة لاعطاء الترخيص


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - رونى حياتى - 04-04-2014

(04-01-2014, 11:26 PM)ahmadka1 كتب : المسؤال عن ذلك ادراة التراخيص قي وزارة الصحة فهي لم تحدد ضوابط معينة لاعطاء الترخيص
شكرا حقيقة على سعة صدركك واسلوبك الجميل زاد الله علما وحلماRE: اتمنى معلومات عن التخاطب - آية الرحمان - 07-15-2014

على حد علمي ال gaba مثبط للاعصاب فما دخل الجهاز العصبي ؟


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - ahmadka1 - 07-16-2014

علاج غير فعال ............ لا فائدة منة


RE: اتمنى معلومات عن التخاطب - um fares - 09-12-2014

انا بثق بكلام الدكتور احمد عبد الخالق لان ابني ما كان ينطق اي حرف اللهم كان يصدر اصوات وبعد التعليمات اللي كلمني عنها دكتور احمد والتزمت بها .ولدي بدأ بالكلام ولكنها كانت كلمات مفرده .واخر مره كلمت فيها دكتور احمد واصر ان لازم ننتقل لمرحلة الكلام بجمله .والحمد لله ابني صار ينطق ابغي ماي ، بسير الحمام ،ابغي ثلج .بسير اسبح .....الخ صحيح استغرقت وقت استمر لشهور ولكني تقيدت لنصائح دكتور احمد والحمد لله نحن في تقدم ..ربي يجزيك خير دكتور على كل نصيحه قدمتها لي