التنبيهات التالية ظهرت :
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 94 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 94 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $announcements - Line: 2 - File: inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code 2 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 356 eval
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 474 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 474 errorHandler->error
/global.php 471 my_date
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_text - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_via - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_size - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_related - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_count - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_hashtags - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_dnt - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 550 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 550 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_js - Line: 57 - File: global.php(869) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(869) : eval()'d code 57 errorHandler->error
/global.php 869 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $awaitingusers - Line: 58 - File: global.php(872) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(872) : eval()'d code 58 errorHandler->error
/global.php 872 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_modal - Line: 79 - File: global.php(966) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(966) : eval()'d code 79 errorHandler->error
/global.php 966 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1404 fetch_forum_permissions
/printthread.php 76 forum_permissions
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "fragment" - Line: 1409 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 1409 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 1555 postParser->mycode_parse_video
[PHP]   postParser->mycode_parse_video_callback
/inc/class_parser.php 472 preg_replace_callback
/inc/class_parser.php 201 postParser->parse_mycode
/printthread.php 179 postParser->parse_message
Warning [2] Undefined array key 0 - Line: 1502 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 1502 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 1555 postParser->mycode_parse_video
[PHP]   postParser->mycode_parse_video_callback
/inc/class_parser.php 472 preg_replace_callback
/inc/class_parser.php 201 postParser->parse_mycode
/printthread.php 179 postParser->parse_message
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showimages" - Line: 160 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 160 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "showvideos" - Line: 165 - File: printthread.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/printthread.php 165 errorHandler->error


كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - نسخة قابلة للطباعة

+- (https://kalamee.com/forum)
+-- قسم : قسم الأستشارات (https://kalamee.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- قسم : فديوهات دكتور أحمد عبدالخالق لشرح ماهو التوحد و اشكالة و طريقة التدريب (https://kalamee.com/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- الموضوع : كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين (/showthread.php?tid=1294)كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - ahmadka1 - 03-02-2016

باسلوب بسيط نشرح ما هي صفات التوحد و كيف تستطيع ان تعرف ان طفلك يعاني من التوحد ام لا 

RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - لميس - 03-03-2016

شكرا على هذه المحاضرات الذي بحق تثقل بيها ميزان حسانك فانت تنير يا سيدي الفاضل عقول الناس بهذه المبادرة الطيب والمشروع الخيري فلا تتصور كم نستفيد من هذه المعلومات حاصة في شكل محاضرات مرئية

من خلال المحاضرة فالصفا التي هي موجودة في ابني وهو الان عمرة سنتن وسبعة شهور وانا في الوقت الحالي متبعة التدريبات لدة شهرين
هذه الصفات الموجودة في ابني والتي استقرت فيه من سن سنتين طبعا مع التدريبا هناك تغييرات كثيرة ( الفات قبل بدء التدريب ) :

1- لا يستجيب للنداء اطلاقا فقط اذا كان خروج او اكل اي شيء يحبه وحسب مزاجه
2-لا ينفذ الوامر حتى ولو كانت بسيطة
3-المشيء على روس الاصابع الذي ظهرت ختى من بدايات المشي هذا رغم ان وزنه كان زائد يعني سمين نوعا ما كان يعملها مرات قليلة في اليوم ولكنها كانت موجودة
4- ابني صحيح كان يتحرك بلا هدف في البيت من نقطة لنقطة يعني رايح جاي من غرفة لغرفة والكارثة العظمى عندما اكون في الخارج يجري بطريقة رهيبة ولا يهتم لمن هم حوله ولا يخاف اطلاقا مرة ذهبنا للبحبر يجري بطريقة غريبة جدا على طول شاطئ البحر
5-ابني لا يشاور ويبكي عندما يريد شيئا واحيانا يسحبني ولا يستخدم الكلام
6-ابني صحيح يجلس الى جانب الاطفال ولكنه لا يلعب واحيانا يبقى قليلا ولكنه سرعان ما ينسحب ويبقى يتفرج عليهم وان لعب يلعب معاهم لعبة الجري
7-ابني يغضب على اتفه الاسباب ولا يهتم لا بتهديد ولا اننا موجودين في البيت في الشارع ويرتمي على الارض ويخبط روحو بطريقة عجيبة
8- ابني ايضا صعب السيطرة عليه
9-ابني يحب ان ينفرد في المشيء وحده لا يحب المشي الجماعي ولا يهتم بمرافقه
10-سبحان الله في هذه النقطة انت تتكلم عن ابني صح هو يستمتع كثيرا عندا يلف عجلات السيارة او اي شيء يقع في يده الغسالة كل شيء وهذه الصفة الطاغية عليه من صفات التوحد وهي تزعجني بدرجة لا توصف يرمي نفسه على الارض ويقوم باللف حتى الاحذية الاواني البطاطا البرتقال كل شيء قابل للف عن طفلي ولا تتصور يكون في قمة السعادة عن القيام بطقوس اللف والتدوير
11-ابني لم يتكلم اي كلمة فقط بعد جلسات الخطاب يقول : بابا ، ماما دون التوظيف الصحيح فقط يتكلم مع نتفسه
12-ابني لا يلتفت عندما اشير له على شيء ما زي ما شرحت حضرتك في المحاضرة
13-ابني صح لا يوجد عنده تواصل بصري
14- صحيح جداااااااااااا ابني لا يهتم بالاشخاص قدر اهتمامه بالاشياء خاصة كما شرحت حضرتك عند الزيارة
15-ابني كان فجاة اجده يضحك لوحده من دون دواعي واسباب معينة
16-عن تجربة ابني لا يهتم بوجودي كما قلت خاصة في المحلات يخرج او يجول داخله دون اهتمامه بي اطلاقا
17-طفلي لا يلعب اللعب التخيلي كل لعبه هو التدوير للعجلات السيارات وكل الالعاب معاه عندها قابلية التدوير
18-طفلي لا يجيد التعبير عن مشاعره

يا سيدي انا مرعوبة جداااااااااااااااااا ابني فيه ضعف الصفات كثيرة جداااااااااااااااا

ارجوك هل يمكن ان تختفي وتزول .... فانا لم اكن ادري انها بهذا العدد الا بعد مشاهدة المحاضرة النفيسة التي تكرمت حضرتك بها

بارك الله فيك


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - ahmadka1 - 03-03-2016

لا تقلقي مع تدريبات و المتابعة بالمنتدي و تنفيذ التعليمات كما سوف اشرحلها لكي ستختفي كل اعراض التوحد و اعتقد انت في المنتدي منذ 3 شهور تقريبا و ابنك تحسن كثيرا و بدء في الكلام و تحسن سلوكة والحمد لله لا تقلقي كما قلت لكي خلال عام ان شاء الله ستختفي كل الصفات و يدخل المدارس العادية و يتكلم و يتصرف مثل الاطفال العاديين


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - لميس - 03-03-2016

لا تعرف مدى سعادى بوقوفك الى جنبنا واتباعك لنا دون ملل وتشجيعاتك لدرجة اني قد جعلت منتداك الصفحة الرئيسية على جهازي و طول اليوم وانا اقرا وكل يوم اكتشف الجديد

يا ليت الجميع مثلك فامثالك صراحة نادر في زمن المادة والرداءة والمصلحة

ملاحظة سيدي الفاضل : انا فقط مع تدريبات حضرتك شهرين تماما قد بدأت في 02 -01-2016 واتمنى من الله سبحانة ان يعيني على التدريب الذي صدقت بوصفه حرب ومعركة مع الطفل


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - Sarra - 10-03-2017

جزاكم الله خيرا كثيرا يادكتور انا مش عارفه حضرتك هتشوف ردي ولا لا الحمد لله علي قدره ابني عنده سنتين واربع شهور وعنده صفات من اللي حضرتك ذكرتها
أولهم موضوع لف العجل ده احزنني فعلا لأنه واضح جدا أنه أول مايشوف العربيه بقلبها ويلف العجل بس دلوقتي بيركبها عادي ومبقاش يلفها زي الاول
٢-بيشدني علشان اجيب له يشرب ونادرا اما يقول امبو وده لسه من قريب قبل كده كان بيجيب لنفسه لان المايه كانت قريبه منه دلوقتي ف مكان عالي مش بيطوله فبيروح عند الكولمن ويعيط أو يشدني عنده
٣_لو عيط جمبه علشان يجيب لي حاجه او موت حتي ماهيعبر حتي بقوله هات البنطلون ده واتعصبت عليه وفضلت اشاور له علي البنطلون مش فاهم وراح معيط اما شخط فيه
٤-اما نخرج بينطلق بس ده لظروف اننا ف غربه وبنخرج يوم واحد ف الاسبوع فمبيصدق يشوف الشارع ومش بيركز أنه يبعد عننا بس لو انا كنت معاه ف مكان وسيبته بيعيط وكنت سببته فتره عند زميله ليا فتره الحج بتقولي أنه مكنش بيجري كان بيبقي مع ابنها ف عربيه التسوق عادي 
٥_كان بيقول كلام كتير قبل مانسافر لسه في كلام بيقوله منه بس كلام كتير مبقاش يقوله
٦_بالنسبه للتفاعل مع الآخرين كان اما يشوف حد بيلعب كوره عايز يلعب معاه ابن صاحبتي راكب العجله عايز يركب ادامه ،وديته حضانه بيضحك علي الاطفال وهما بيقرأوا بس بيلعب بالصلصال معاهم وبيتمرجح زيهم،بس عنده عداوه غريبه للاطفال الأصغر منه 

٧-مش بيضحك ولا بيعيط من غير مناسبه بس مؤخرا بقيت بضربه بيضحك وببقي هموت من الغيظ وهو بيضحك واقوله لا أو كخ علي حاجه مفيش بيكررها تاني فاكرني يلعب معاه بالضرب ده
أما بنكون طالعين علي السلم انا ووالده عايز يمسك ف ادينا احنا الاتنين ولو فتحت اللاب مثلا بيجري يقعد علي رجلي حتي لو التلفزيون شغال يعني عايز يشاركنا ف اللي بنعمله 
ارجوك يادكتور يارب تشوف ردي وتفيدني وتطمني ،طمني بس هو كده عنده توحد


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - ahmadka1 - 10-03-2017

حتي يسهل علي متابعه حاله طفلك ارجو كتابه موضوع جديد في قسم متابعه حالات التوحد المجانيه


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - Om abdalwahab - 01-07-2018

هل فعلا من الممكن ان يعالج طفل التوحد عن طريق الغذاء


RE: كيف تستطيع ان تشخص مرض التوحد عند الاطفال من سن سنتين - ahmadka1 - 01-07-2018

بالتاكيد لا تعديل السلوك هو السبيل الافضل لعلاج التوحد