التنبيهات التالية ظهرت :
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 94 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 94 errorHandler->error
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 546 - File: inc/class_parser.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/class_parser.php 546 errorHandler->error
/inc/class_parser.php 580 postParser->cache_smilies
/inc/class_parser.php 195 postParser->parse_smilies
/inc/plugins/bam.php 329 postParser->parse_message
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $announcements - Line: 2 - File: inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php(356) : eval()'d code 2 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 356 eval
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key "additionalgroups" - Line: 410 - File: inc/plugins/bam.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/bam.php 410 errorHandler->error
/inc/plugins/bam.php 355 bam_display_permissions
/inc/class_plugins.php 142 bam_announcements
/global.php 100 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 474 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 474 errorHandler->error
/global.php 471 my_date
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_text - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_via - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_size - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_related - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_count - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_hashtags - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $data_dnt - Line: 3 - File: inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/sharethispage.php(419) : eval()'d code 3 errorHandler->error
/inc/plugins/sharethispage.php 419 eval
/inc/class_plugins.php 142 sharethispage_run
/global.php 479 pluginSystem->run_hooks
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key "lockoutexpiry" - Line: 550 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 550 errorHandler->error
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key "avatartype" - Line: 811 - File: global.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php 811 errorHandler->error
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_js - Line: 57 - File: global.php(869) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(869) : eval()'d code 57 errorHandler->error
/global.php 869 eval
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $awaitingusers - Line: 58 - File: global.php(872) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(872) : eval()'d code 58 errorHandler->error
/global.php 872 eval
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined variable $myalerts_modal - Line: 79 - File: global.php(966) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/global.php(966) : eval()'d code 79 errorHandler->error
/global.php 966 eval
/forumdisplay.php 24 require_once
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/forumdisplay.php 84 forum_permissions
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/forumdisplay.php 84 forum_permissions
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/forumdisplay.php 84 forum_permissions
Warning [2] Undefined array key 1 - Line: 1449 - File: inc/functions.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/inc/functions.php 1449 errorHandler->error
/inc/functions.php 1414 fetch_forum_permissions
/forumdisplay.php 84 forum_permissions
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 155 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 155 errorHandler->error
Warning [2] Undefined array key "invisible" - Line: 334 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 334 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$ratings_update_error - Line: 12 - File: forumdisplay.php(716) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php(716) : eval()'d code 12 errorHandler->error
/forumdisplay.php 716 eval
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$icon_close - Line: 1248 - File: forumdisplay.php PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php 1248 errorHandler->error
Warning [2] Undefined variable $newthread - Line: 6 - File: forumdisplay.php(1486) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php(1486) : eval()'d code 6 errorHandler->error
/forumdisplay.php 1486 eval
Warning [2] Undefined variable $newthread - Line: 79 - File: forumdisplay.php(1486) : eval()'d code PHP 8.0.28 (Linux)
File Line Function
/forumdisplay.php(1486) : eval()'d code 79 errorHandler->error
/forumdisplay.php 1486 eval


أرجوا من أمهات اطفال التوحد كتابه تطورات خطه التدريب بشكل يومي مما يساعدني في وضع خطط التدريب المناسبه لأطفالكم

تابعوا قناتنا على اليوتيوب لشرح تدريبات التوحد https://www.youtube.com/channel/UCefGtbg...irmation=1

مستخدمون يتصفحون هذا القسم : 118 ضيف/ضيوف

يقوم دكتور /أحمد عبدالخالق بتشخيص حاله طفلكم ووضع برنامج التدريب المناسب له مع متابعه دوريه لنتائج تدريب الام لطفلها حتى يتم الله عاليكم بالشفاء
 • 1(current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 34
 • التالي 
أستشارات ومتابعة علاج وتدريب حالات التوحد
   
 
الردود: 11
المشاهدات: 9,203 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
12-04-2018, 10:55 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 96
المشاهدات: 58,872 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
11-09-2018, 08:06 PM
آخر رد: Ben
 
الردود: 30
المشاهدات: 15,816 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
10-26-2018, 03:43 AM
آخر رد: Om sevo
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,414 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
10-14-2018, 12:39 PM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 133
المشاهدات: 83,069 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
10-09-2018, 01:13 AM
آخر رد: om mohamed
 
الردود: 200
المشاهدات: 112,322 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
09-26-2018, 05:01 PM
آخر رد: حمودي حبوبي
 
الردود: 64
المشاهدات: 26,725 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
09-12-2018, 12:40 PM
آخر رد: توكلت على الله
 
الردود: 254
المشاهدات: 106,689 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
09-07-2018, 04:20 PM
آخر رد: منى محمد
 
الردود: 295
المشاهدات: 149,580 
 • 3 أصوات - 3.67 من معدل 5 أصوات
09-05-2018, 03:44 PM
آخر رد: لميس
 
الردود: 84
المشاهدات: 45,176 
 • 1 أصوات - 5 من معدل 5 أصوات
08-11-2018, 04:43 PM
آخر رد: فيروزتي
 
الردود: 2
المشاهدات: 3,052 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
08-10-2018, 06:52 AM
آخر رد: om d7om90
 
الردود: 30
المشاهدات: 18,289 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
 
الردود: 90
المشاهدات: 50,388 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
07-30-2018, 03:16 AM
آخر رد: أم محمد
 
الردود: 16
المشاهدات: 12,507 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
07-29-2018, 08:38 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 49
المشاهدات: 30,459 
 • 1 أصوات - 5 من معدل 5 أصوات
07-12-2018, 11:32 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 72
المشاهدات: 31,702 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
07-09-2018, 08:14 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 35
المشاهدات: 22,488 
 • 1 أصوات - 5 من معدل 5 أصوات
07-05-2018, 09:04 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 117
المشاهدات: 45,384 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
06-26-2018, 08:42 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 114
المشاهدات: 59,697 
 • 1 أصوات - 5 من معدل 5 أصوات
06-18-2018, 10:31 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 4
المشاهدات: 2,601 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
06-18-2018, 10:25 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 3
المشاهدات: 2,757 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
06-18-2018, 08:37 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 12
المشاهدات: 8,800 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
06-10-2018, 11:22 AM
آخر رد: om d7om90
 
الردود: 10
المشاهدات: 9,555 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-24-2018, 11:18 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 6
المشاهدات: 5,376 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-13-2018, 04:41 PM
آخر رد: ساره123
 
الردود: 3
المشاهدات: 3,531 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-13-2018, 11:43 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 21
المشاهدات: 13,180 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-13-2018, 11:40 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,296 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-13-2018, 11:37 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 0
المشاهدات: 1,694 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-12-2018, 11:59 PM
آخر رد: بودى
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,304 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-09-2018, 08:24 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,280 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-08-2018, 08:25 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 6
المشاهدات: 5,195 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-03-2018, 08:48 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 8
المشاهدات: 6,412 
 • 1 أصوات - 5 من معدل 5 أصوات
05-03-2018, 08:47 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 1,778 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
05-01-2018, 11:55 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,288 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-29-2018, 11:00 AM
آخر رد: ahmadka1
 
هل ابني عنده توحد (الصفحات : 1 2 3 4 ... 8 )
الردود: 253
المشاهدات: 114,145 
 • 2 أصوات - 1.5 من معدل 5 أصوات
04-22-2018, 12:15 PM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 5
المشاهدات: 4,431 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-22-2018, 08:44 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 59
المشاهدات: 32,984 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-19-2018, 08:33 AM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,287 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-11-2018, 12:21 PM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,450 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-11-2018, 12:13 PM
آخر رد: ahmadka1
 
الردود: 1
المشاهدات: 2,260 
 • 0 أصوات - 0 من معدل 5 أصوات
04-05-2018, 09:04 AM
آخر رد: ahmadka1
 • 1(current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 34
 • التالي 
  ردود جديدة
  موضوع نشط (جديد)
  موضوع نشط (ليس به جديد)
  لا يوجد ردود جديدة
  يحتوي على ردودك
  موضوع مغلق
البحث في هذا القسم :

التنقل السريع :